Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

22:35
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
fairyland
22:32
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
fairyland
22:28
2706 9dec
fairyland
22:25
" Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym świecie.
  Pesymista obawia się, że to prawda."


Hannibal, sezon 3, odcinek 4

Zaczynam się obawiać.
Reposted fromIrritum Irritum viacytaty cytaty
fairyland
22:24
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

July 09 2015

14:46
Fairy tale
And this is how I see Książ Castle, Poland.
14:46
Look to the west
Błędne Skały (Errant Rocks) in Table Mountains. The view is from the highest peak of the range, which is Szczeliniec Wielki (at 919 m (3,015 ft)).

July 08 2015

fairyland
21:47
8343 cdbb
I'd like to stop listening to you
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunco unco
fairyland
21:46
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viaunco unco
fairyland
21:45
"Teraz, jak ktoś znajomy się znajduje, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem, jak się mówi do ludzi."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunco unco
fairyland
21:44
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunco unco
fairyland
21:44
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaunco unco
fairyland
21:43
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunco unco
fairyland
21:43
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaunco unco
fairyland
21:42
I really need some love. 
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunco unco
fairyland
21:42
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viaunco unco
fairyland
21:41
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarszczowa barszczowa viaunco unco
fairyland
21:41
Ale wieczorami samotność wsadza im paluchy pod żebra.
— Teresa Ewa Opoka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunco unco
fairyland
21:40
rozgość się
przeliteruj kruche kości
sprawdź każde wcięcie
przekartkuj dokładnie
nie pomiń żadnego wersu

tam gdzie widzisz błędy -
dokonaj rozległej korekty
a tam gdzie widzisz braki -
wstaw siebie
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunco unco
fairyland
21:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl