Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

fairyland
18:57
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianowaczi nowaczi

November 15 2017

fairyland
19:18
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
fairyland
19:18
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel

September 08 2017

fairyland
20:41
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viacrispybones crispybones
fairyland
20:27
Ty...ty jesteś bluszczem.Ale nie takim,który płoży się po ziemi,tylko takim,który wspina się po podporach(...)Bez podpory w zasadzie nie potrafisz istnieć.
— Renata Kosin – Bluszcz prowincjonalny
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
fairyland
20:26

April 25 2018

fairyland
18:57
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianowaczi nowaczi

November 15 2017

fairyland
19:18
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
fairyland
19:18
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel

September 08 2017

fairyland
20:41
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viacrispybones crispybones
fairyland
20:27
Ty...ty jesteś bluszczem.Ale nie takim,który płoży się po ziemi,tylko takim,który wspina się po podporach(...)Bez podpory w zasadzie nie potrafisz istnieć.
— Renata Kosin – Bluszcz prowincjonalny
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 25 2018

fairyland
18:57
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianowaczi nowaczi

November 15 2017

fairyland
19:18
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
fairyland
19:18
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel

September 08 2017

fairyland
20:41
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viacrispybones crispybones

April 25 2018

fairyland
18:57
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianowaczi nowaczi

November 15 2017

fairyland
19:18
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
fairyland
19:18
7215 261b
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel

April 25 2018

fairyland
18:57
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz vianowaczi nowaczi

November 15 2017

fairyland
19:18
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl