Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

fairyland
21:47
8343 cdbb
I'd like to stop listening to you
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunco unco
fairyland
21:46
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viaunco unco
fairyland
21:45
"Teraz, jak ktoś znajomy się znajduje, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem, jak się mówi do ludzi."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunco unco
fairyland
21:44
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunco unco
fairyland
21:44
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaunco unco
fairyland
21:43
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunco unco
fairyland
21:43
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaunco unco
fairyland
21:42
I really need some love. 
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunco unco
fairyland
21:42
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viaunco unco
fairyland
21:41
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viaunco unco
fairyland
21:41
Ale wieczorami samotność wsadza im paluchy pod żebra.
— Teresa Ewa Opoka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunco unco
fairyland
21:40
rozgość się
przeliteruj kruche kości
sprawdź każde wcięcie
przekartkuj dokładnie
nie pomiń żadnego wersu

tam gdzie widzisz błędy -
dokonaj rozległej korekty
a tam gdzie widzisz braki -
wstaw siebie
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunco unco
fairyland
21:39
fairyland
21:38

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viacytaty cytaty
fairyland
21:34
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaszalony-virus szalony-virus

July 04 2015

fairyland
12:15
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

June 27 2015

fairyland
07:59
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadarling darling
fairyland
07:58
Reposted frommayamar mayamar viadarling darling
fairyland
07:55
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viadarling darling
fairyland
07:55
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viadarling darling
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl