Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

11:20
6958 0466 500

Lake District, UK (by neil roger)

fairyland
11:18
5629 16fe 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
fairyland
11:18
0209 0bee

April 23 2017

11:28
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
fairyland
11:27
9118 c8ed
#neverbetter
Reposted fromewusiaq84 ewusiaq84 viaoll oll
fairyland
11:24
8750 2888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
11:23
9217 4408 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabadgirl badgirl
fairyland
11:20
lucky ones | via tumblr

July 10 2015

fairyland
22:38
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
fairyland
22:37
6701 7375
Reposted fromdelain delain viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
22:35
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
fairyland
22:32
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
fairyland
22:28
2706 9dec
fairyland
22:25
" Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym świecie.
  Pesymista obawia się, że to prawda."


Hannibal, sezon 3, odcinek 4

Zaczynam się obawiać.
Reposted fromIrritum Irritum viacytaty cytaty
fairyland
22:24
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

July 09 2015

14:46
Fairy tale
And this is how I see Książ Castle, Poland.
14:46
Look to the west
Błędne Skały (Errant Rocks) in Table Mountains. The view is from the highest peak of the range, which is Szczeliniec Wielki (at 919 m (3,015 ft)).

July 08 2015

fairyland
21:47
8343 cdbb
I'd like to stop listening to you
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaunco unco
fairyland
21:46
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
Reposted fromsoviolently soviolently viaunco unco
fairyland
21:45
"Teraz, jak ktoś znajomy się znajduje, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem, jak się mówi do ludzi."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl